Trụ sở chính

Công ty TNHH JMC Việt Nam

 

Đ/c: Phố mới, Hồng Thái , Việt Yên, Bắc Giang, Việt Nam

Tel: 84-240-3-852 248          

Fax: 84-240-3-854 716